Reklamační řád : Bazénové hadice, bazénové a solární hadice

Nakupujte přímo od výrobce - POVYS s.r.o.

Reklamační řád

OBECNÉ INFORMACE

Abychom dosáhli Vaší plné spokojenosti, snažíme se vždy nabízet pouze kvalitní zboží u kterého jsme plně přesvědčeni o výhodnosti poměru ceny a kvality. Pokud se ale přesto vyskytne důvod k reklamaci, postupujte prosím dle následujících bodů, tak, aby mohla být reklamace uznána a v co nejkratší možné době vyřízena.

Vždy se snažíme najít takové řešení, které Vám bude vyhovovat

 

 

Podmínky reklamace

Reklamaci zboží lze uplatnit za těchto předpokladů:
 • jsou splněny ustanovení obchodního a občanského zákoníku pro reklamování zboží
 • zboží bylo zakoupeno v našem obchjodě.
 • reklamace je uplatněna ve stanovené záruční lhůtě
 • zboží má prokazatelné vady
K uplatnění reklamace je nutné předložit:
 • předmět reklamace (vadné zboží) v čistém a kompletním stavu
 • záruční list a další dokumentaci, která byla součástí zboží při prodeji
 • daňový doklad (nebo kopii) k zakoupenému zboží

Postup reklamačního řízení

Reklamace je řešena dvěma způsoby:
 • v souladu s obchodním zákoníkem (zákon č. 513/1991 Sb. v platném znění) - zboží bylo zakoupeno podnikatelským subjektem
 • v souladu s občanským zákoníkem (zákon č. 40/1964 Sb. v platném znění) - zboží bylo zakoupeno k osobní potřebě, ne za účelem podnikání
Reklamaci je možné uplatnit těmito způsoby:
 • osobně na naší firmě.
 • poštou na adrese nákupu
 • e-mailem na kontaktní adrese
 • u servisního střediska uvedeného v průvodní dokumentaci zakoupeného zboží
Pracovník firmy  zodpovědný za reklamační řízení:
 • zkontroluje náležitosti nutné k uplatnění reklamace
 • převezme od zákazníka předmět reklamace spolu s průvodní dokumentací
 • vystaví Reklamační list , příp. specifický reklamační záznam dodavatele a předá jeho kopii zákazníkovi
 • odešle reklamované zboží výrobci/dodavateli k posouzení oprávněnosti reklamace v záruce - pokud toto posouzení neprovedl sám při příjmu reklamace (jasné případy)

Záruční podmínky:

 • délka záruky na veškeré zboží  je 24 měsíců ode dne prodeje, není-li stanovena výrobcem delší (datum prodeje je uvedeno v daňovém dokladu, příp. i v záručním listu)
 • záruční doba se prodlužuje o dobu, po kterou byl výrobek v záruční opravě

Nárok na uplatnění záruky zaniká v následujících případech:

 • poškozením zboží při přepravě - tyto škody je nutno řešit s přepravcem
 • porušením ochranných pečetí a nálepek, pokud jsou na výrobku umístěny
 • neodbornou instalací/montáží nebo provozem v rozporu s návodem pro montáž a použití
 • zboží bylo poškozeno přírodními živly
 • zboží bylo poškozeno nadměrným zatěžováním nebo používáním v rozporu s podmínkami uvedenými v návodu pro použití
 • zboží bylo poškozené zapojením do elektrické sítě neodpovídající příslušné SN

Způsoby vypořádání reklamace v záruce (tj. bez finanční úhrady zákazníka):

 • výměna (kus za kus) reklamovaného zboží nebo jeho vadné části
 • oprava reklamovaného zboží nebo jeho části
 • vrácení finanční částky účtované za reklamované zboží

Možnosti řešení neoprávněné reklamace v záruce:

 • oprava předmětu reklamace za finanční úhradu
 • výměna za nový kus za finanční úhradu

Lhůty reklamačního řízení:

 • reklamace dle obchodního zákoníku - dle smlouvy
 • reklamace dle občanského zákoníku - do 30. kalendářních dnů

V případě neoprávněné reklamce si prodávající vyhrazuje právo kupujícímu (reklamujícímu) účtovat manipulační poplatek 200 Kč. Zákazník si hradí poštovné, při zasílání reklamovaného zboží prodávájícímu. Zpáteční cestu hradí prodávající.

 Doporučujeme:

Nově otevřený Eshop s elektrickou verzí koloběžek CROSCO na adrese: http://croscoelektro.cz/

ze Zámecké Ovčírny

ELEKTROKOLA

TOPlist